English   Srpski

Студије Холокауста

Центар за студије сећања при Универзитету у Крагујевцу и ове академске године организује бесплатне курсеве у оквиру програма Студија Холокауста. Курсеве могу похађати студенти различитих профила основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Крагујевцу.

Предавања се одржавају у просторијама Универзитета у Крагујевцу, а за студенте који не буду у могућности да физички присуствују, приступ предавањима биће омогућен путем конференцијских алатки. У зависности од епидемиолошке ситуације постоји могућност преласка на онлајн режим рада.

Студентима који буду похађали курсеве, остварени резултати ће сходно Правилнику о вредновању ваннаставних активности студената бити унети у додатку дипломи под ознаком Центра за студије сећања. Студенти добијају сертификате Центра о одслушаним/положеним испитима, тј. курсевима на крају сваког семестра.

Сви заинтересовани студенти могу да се пријаве за курсеве преко следећег google упитника, а више информација доступно је на сајту Универзитета.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас