КОНФЕРЕНЦИЈА HEAVY MACHINERY - HM2021

У организацији Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву се, у периоду 23-25. јуна 2021 године, одржава десета по реду међународна научна конференција HEAVY MACHINERY - HM 2021 посвећена тешкој машиноградњи.

Конференција се одржава у Врњачкој Бањи у хотелу Тонанти и окупиће значајан број домаћих и иностраних стручњака, који ће презентовати своје научноистраживачке резултате, разменити идеје и направити планове за будућа истраживања. Услед околности узрокованих пандемијом вируса Covid-19, поред учешћа на лицу места, омогућено је и активно учешће путем видео линка.

Током неколико деценија постојања, ова конференција је постала призната, како у домаћим, тако и у иностраним оквирима, што је препознато и од стране ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја које је и овај пут подржало организацију конференције.

У оквиру тематских секција биће презентована истраживања и научни радови из области грађевинске и транспортне механизације, производног машинства, аутоматског управљања и флуидне технике, примењене механике, железничког машинства, топлотне технике и заштите животне средине и грађевинског инжењерства. Истраживања се баве широким спектром тема које ће значајно допринети даљем развоју и унапређењима у области тешке машиноградње у Србији и шире.

Више информација о конференцији доступно је на сајту http://www.hm.kg.ac.rs/

Print