English   Srpski

Oдобрен пројекат од стране Фонда за науку

У оквиру програма ПРИЗМА Фонда за науку Републике Србије, одобрено је финансирање пројекта ''Active Condensation Hybrid Systems in Biomass Combustion'' (акроним AC-BC) чији је носилац Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Окосницу пројекног тима чине наставници и сарадници Катедре за Енергетику и заштиту животне средине, а руководилац пројекта је проф. др Раде Карамарковић. У реализацији пројекта AC-BC учествоваће и чланови пројектног тима са Машинског факултета у Београду и Факултета техничких наука у Чачку, а партер на пројекту је компанија „Радијатор инжењеринг“ из Краљева.

Пројекат се бави системима који истовремено користе горњу топлотну моћ биомасе, пречишћавају димни гас и загревају котловску воду на температуре више од тачке росе димног гаса. Циљ је да се на излазу из котла добије што чистији димни гас температуре ниже од 30⁰С, који се истовремено користи за загревање котловске воде до 80⁰С.

У оквиру програма ПРИЗМА поднето је укупно 660 предлога пројеката, од којих је за финансирање одобрено 97, са укупним буџетом од 25 милиона евра. Пројекат AC-BC је један од свега 21 пројекта који су прихваћени за финансирање у области техничко-технолошких наука.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас