Поштовани кандидати,

Захваљујемо Вам се на избору нашег Факултета. Укратко ћемо Вас информисати о начину попуњавања овог формулара.

Молимо Вас да приликом попуњавања формулара користите ћирилично писмо.

Латиницом је потребно попунити само поља Ваше име и презиме и Емаил адреса. Код уписивања просечних оцена завршених разреда молимо Вас да користите тачку (.) као децимални сепаратор (нпр. 4.68).

Документацију коју је потребно доставити, скенирајте и приложите у PDF формату. Ако сте сликали Ваше документе, предлажемо Вам да користите сајт https://www.ilovepdf.com за конвертовање слика у PDF. Такође, на овом сајту можете и спојити више докумената у један (нпр. ако достављате дипломе са такмичења).

Када попуните сва поља и закачите документе приликом процеса слања документације, обавезно сачекајте да се сви процеси слања докумената заврше.

Након пријаве, обавезно проверите мејл на који ћете добити потврду о успешној пријави на конкурс, као и информације о подацима које сте попунили и све информације везане за пријемни испит.

У случају да имате било какве проблеме око пријаве, можете нас контактирати путем мејл адресе:  webmaster@mfkv.rs

Основни подаци о кандидату
Избор студијског програма и финансирања
Адреса сталног пребивалишта и контакт телефон
Подаци о родитељима
Информације о средњошколском образовању
Скенирана документација
Сагласан сам да Факултет и Универзитет могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас