English   Srpski

др Небојша Здравковић

Image
Основни подаци
Име и презиме Небојша Здравковић
Катедра Тешка машиноградња
Ужа научна област Механизација и носеће конструкције
Датум последњег избора у звање 9.9.2020. године
Стручна спрема Доктор техничких наука
Звање Ванредни професор
Функција  
ORCID број 0000-0001-6387-2816
Истраживачка област T210 - Машинство, хидраулика, вакуумска технолoгија и акустички инжењеринг
Kабинет Стара зграда, кабинет 207
Број локала 182
Број мобилног 064 257 9634
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас