English   Srpski

Марко Тодоровић

Image
Основни подаци
Име и презиме Марко Тодоровић
Катедра Тешка машиноградња
Ужа научна област Механизација и носеће конструкције
Датум последњег избора у звање 23.12.2020. године
Стручна спрема Мастер инжењер машинства
Звање Асистент
Функција  
ORCID број 0000-0003-3684-2819
Истраживачка област  
Kабинет Стара зграда
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас