English   Srpski

др Горан Марковић

Image
Основни подаци
Име и презиме Горан Марковић
Катедра Тешка машиноградња
Ужа научна област Механизација и носеће конструкције
Датум последњег избора у звање 22.1.2020. године
Стручна спрема Доктор техничких наука
Звање Ванредни професор
Функција Продекан за међународну сарадњу и промоцију факултета
ORCID број 0000-0002-0957-0718
Истраживачка област Т210 - Машинство, хидраулика, вакуумска технологија и акустички инжењеринг
Kабинет Стара зграда
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас