English   Srpski

др Александра Петровић

Image
Основни подаци
Име и презиме Александра Петровић
Катедра Производно машинство
Ужа научна област Производно машинство
Датум последњег избора у звање 10.11.2021. године
Стручна спрема Доктор наука - машинско инжењерство
Звање Доцент
Функција Продекан за наставу
ORCID број 0000-0002-5732-3578
Истраживачка област Производно машинство
Kабинет Нова зграда, кабинет 306
Број локала 108
Број мобилног  064 408 0905
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас