English   Srpski

Јована Перић

Image
Основни подаци
Име и презиме Јована Перић
Катедра Производно машинство
Ужа научна област Машинско инжењерство
Датум последњег избора у звање 18.1.2024. године
Стручна спрема Мастер инжењер машинства
Звање Асистент
Функција  
ORCID број 0000-0001-8747-3350
Истраживачка област Производно машинство
Kабинет Нова зграда, кабинет 306
Број локала 126
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас