English   Srpski

Марина Ивановић

Image
Основни подаци
Име и презиме Марина Ивановић
Катедра Производно машинство
Ужа научна област Производно машинство
Датум последњег избора у звање 18.1.2022. године
Стручна спрема Дипломирани машински инжењер
Звање Асистент
Функција  
ORCID број 0000-0002-1576-7613
Истраживачка област Производне технологије и системи,
Производна технологија,
Индустријски инжењеринг,
Машински делови, машине и уређаји.
Kабинет Нова зграда, кабинет 306
Број локала 126
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас