Производно машинство

КАТЕДРА ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Катедра се бави наставом и истраживањем у области производног машинства.

Циљ катедре је да се како индустријском, тако и ширем окружењу, обезбеде висококвалификовани кадрови, који су стручно и научно оспособљени за решавање комплексних проблема из следећих области производног машинства:

Производни и обрадни  процеси

Рачунарски  интегрисани  производни системи

Организовање, управљање, одржавање и контрола производних процеса

У оквиру Катедре за производно машинство постоје следећи научно-истраживачки центри и лабораторије:

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре

др Милан Коларевић, редовни професор

Наставници

др Милан Коларевић, редовни професор

др Бранко Радичевић, ванредни професор

др Мишо Бјелић, ванредни професор

др Александра Петровић, доцент

др Владан Грковић, доцент

Сарадници

Марина Ивановић, асистент

Стефан Пајовић, асистент

Милица Миодраговић, сарадник у настави

Истраживачи

Младен Расинац, виши стручни сарадник

Тања Миодраговић, стручни сарадник

Стипендисти

Јована Перић

Print