Основно инжењерско образовање

Катедра за основно инжењерско образовање Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву оформљена је крајем 2018. године спајањем:

  • Катедре за примењену механику, математику и физику,
  • Катедре за друштвено-економске науке и стране језике,
  • Катедре за основне машинске конструкције и технологију материјала.

Катедра тренутно броји петнаест чланова (наставника, сарадника и истраживача) и представља најбројнију катедру Факултета за машинство и грађевинарство.

При Катедри за основно инжењерско образовање студенти изучавају фундаменталне дисциплине које представљају темељ за квалитетно образовање будућих инжењера машинства. Похађањем наставе из обавезних предмета попут математике, физике, техничког цртања, употребе компјутерских алата, механике крутог и деформабилног тела, науке о материјалима, машинских елемената и др., студенти стичу одговарајући ниво знања и основе логичког и инжењерског размишљања потребне за разумевање принципа пројектовања, конструисања и производње сложених машинских система. Поред наведеног, студенти стварају ширу слику односа у савременој индустријској производњи кроз познавање друштвених закономерности света рада, економије и менаџмента. Посебна пажња се посвећује изучавању енглеског језика, а у циљу стицања неопходних језичких вештина потребних за комуникацију и размену инжењерских искустава и идеја у оквирима глобалне комуникације.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре

др Радован Булатовић, редовни професор

Наставници

др Саво Трифуновић, редовни професор

др Златан Шошкић, редовни професор

др Радован Булатовић, редовни професор

др Оливера Ерић-Цекић, ванредни професор

др Славиша Шалинић, ванредни професор

др Снежана Ћирић-Костић, ванредни професор

др Небојша Богојевић, ванредни професор

др Братислав Средојевић, доцент

др Александар Николић, доцент

др Наташа Павловић, наставник страног језика

Сарадници

др Јелена Томић, асистент са докторатом

др Марина Бошковић, асистент са докторатом

Младен Манојловић, асистент

Аница Пантић, асистент

Владимир Синђелић, асистент

Штампа

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас