English   Srpski

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ СТУДЕНАТА

Универзитет у Крагујевцу и ове године део је програма Студентске стручна праксе у јавној управи, који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе, а у оквиру кога студенти првог и другог нивоа студија имају прилику да похађају праксу у државним органима.

За студенте Универзитета у Крагујевцу доступно је укупно 43 места за обављање праксе у оквиру 7 државних органа; највећи број места доступан је за похађање праксе у Градској управи Града Крагујевца, затим у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Управи царина, Градским управама у Смедереву, Ужицу и Краљеву и Рашком управном округу.

Доступан број места по факултетима:

  1. Правни факултет - 18
  2. Економски факултет - 11
  3. Факултет инжењерских наука - 5
  4. Факултет техничких наука - 3
  5. Филолошко-уметнички факултет - 2
  6. Факултет за машинство и грађевинарство - 2
  7. Природно-математички факултет - 1
  8. Агрономски факултет - 1

Као и прошле године, праксу ће координирати ментор са високошколске установе и супервизор из привреде. Универзитет у Крагујевцу, у сарадњи са ментором са високошколске институције, спроводи процес селекције и избора студената за похађање стручне праксе у складу са доступним бројем места, а на основу оствареног академског успеха и броја положених испита.

У прилогу можете пронаћи Споразум о сарадњи за 2022/2023. годину, као и текст конкурса за пријаву студената, пријавни формулар и преглед доступног броја места.

Рок за пријаву: 15. јануар 2023. године

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас