English   Srpski

Конкурс за избор студената

Универзитет у Крагујевцу и ове године део је програма Студентке стручне праксе у јавној управи, који реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У складу са Програмом сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу у академској 2023/2024. години, који је потписан 15. новембра 2023. године, Универзитет у Крагујевцу расписао је Конкурс за избор студената за похађање Студентске стручне праксе у јавној управи у академској 2023/24. години.

Ове године праксу могу похађати студенти академских и струковних студија првог и другог нивоа следећих факултета:

 • Правни факултет - 38 места
 • Економски факултет - 16 места
 • Факултет инжењерских наука - 9 места
 • Факултет за машинство и грађевинарство - 9 места
 • Природно-математички факултет - 4 места
 • Агрономски факултет - 1 место
 • Факултет техничких наука - 3 места
 • Филолошко-уметнички факултет - 1 место

Стручна пракса се реализује у току академске 2023/24. године, у периоду од 4. марта до 1. јула 2024. године, а студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању од најмање 80 часова (четири недеље по четири часа дневно) у складу са студијским програмом за стицање високог образовања. Студентима који са успехом заврше програм издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор и која обезбеђује одређени број бодова, у складу са прописима.

Документација:

 • Текст конкурса - линк
 • Пријавни формулар - линк
 • Преглед броја места - линк
 • Програм сарадње - линк

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас