English   Srpski

Конкурс за стипендирање постдокторанада

Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирање постдокторанада запослених на  Универзитету у Крагујевцу, у школској 2022/2023. години.

Универзитет у Крагујевцу додељује једну стипендију, у износу од 1000 евра на месечном нивоу, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, за постдокторско усавршавање које ће се реализовати у периоду најкраће месец, а најдуже три месеца, у току школске 2022/2023. године, постдокторанду запосленом на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу, који би своје усавршавање реализовао на неком од универзитета у иностранству.

Више информација о конкурсу можете пронаћи у тексту Конкурса.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас