English   Srpski

Позив за укључење у научноистраживачки рад НИО

Министарство науке, технолошког развоја и иновација је дана 25. децембра 2022. године расписало Шести позив за укључење талентованих младих истраживача – студената докторских студија у научноистраживачки рад НИО.

Позив се односи на талентоване младе истраживаче - студенте докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе као и Српска академија наука и уметности и институти чији је она оснивач.

Кроз овај позив укључиће се до 300 младих истраживача, од ког броја ће се до 15 младих истраживача из области уметности укључити у акредитоване научноистраживачке организације из области уметности.

На овај позив пријављују се млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2022/2023. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији.

Текст Позива са обрасцем Пријаве у којима су наведени услови учешћа, начин пријаве, као и потребна документација, могу се преузети се на сајту Министарства путем следећег линка.

Рок за подношење пријаве је 17. јануар 2023. године.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас