English   Srpski

Стефан Михајловић

Image
Основни подаци
Име и презиме Стефан Михајловић
Катедра Грађевинарство
Ужа научна област

Геомеханика и саобраћајнице

Датум последњег избора у звање 24.12.2019. године
Стручна спрема  
Звање Асистент
Функција  
ORCID број 0000-0001-5811-5204
Истраживачка област Геомеханика и саобраћајнице
Kабинет Нова зграда, кабинет 106
Број локала  
Број мобилног 060 578 9700
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас