English   Srpski

Јована Бојковић

Image
Основни подаци
Име и презиме Јована Бојковић
Катедра Грађевинарство
Ужа научна област

Грађевинско инжењерство

Датум последњег избора у звање 01.10.2022. године
Стручна спрема Мастер инжењер архитектуре
Звање Демонстратор
Функција  
ORCID број 0000-0002-0773-0087
Истраживачка област  
Kабинет Нова зграда
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас