English   Srpski

др Бојан Милошевић

Image
Основни подаци
Име и презиме Бојан Милошевић
Катедра Грађевинарство
Ужа научна област Теорија конструкција
Датум последњег избора у звање 15.5.2019. године
Стручна спрема Доктор техничких наука
Звање Доцент
Функција  Шеф катедре
ORCID број 0000-0003-0182-7993
Истраживачка област Теорија конструкција
Kабинет Нова зграда
Број локала  
Број мобилног  
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас