English   Srpski

Folder Дозвола за рад и уверења о акредитацији

Documents

Select Toggle Title Download
pdf Решење о допуни и измени дозволе за рад - 2021. година Download
pdf Решење о допуни дозволе за рад 2020 Download
pdf Решење о допуни дозволе за рад 2015 Download
pdf Дозвола за рад 2013 Download
pdf Дозвола за рад 2010 Download
pdf Уверење о акредитацији установе Download
pdf Уверење о акредитацији Основних академских студија - Машинско инжењерство Download
pdf Уверење о акредитацији Мастер академских студија - Машинско инжењерство Download
pdf Уверење о акредитацији Докторских академских студија - Машинско инжењерство Download
pdf Уверење о акредитацији Основних академских студија - Грађевинско инжењерство Download
pdf Уверење о акредитацији Основних академских студија - Инжењерство заштите на раду Download
pdf Уверење о акредитацији НИО 2020 Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас