Административно-техничка јединица

Административно техничка јединица обавља послове од заједничког интереса за Факултет (студентска питања, опште, правне, финансијско-материјалне, административне, обезбеђење, одржавање и друге послове).

Административно техничку јединицу Факултета чине стручне службе и то:

Административно-техничком јединицом руководи секретар и одговоран је за организацију и ажурност рада ове организационе јединице.

Штампа