English   Srpski

Еразмус+ комбиновани интензивни програм - Blended Intensive Program

Еразмус+ комбиновани интензивни програм - Blended Intensive Program (BIP) је нови програм Еразмус мобилности који подржава комбиновану (blended) мобилност студената. У оквиру ове мобилности, студенти ће похађати део овог програма виртуелно, путем дигиталних алата, a други део ће се реализовати физичким присуством на институцији организатора програма.

Виртуелни део програма ће се реализовати у периоду од марта до априла 2022. године, у трајању од 40 сати, укључујући теоријска предавања и практичне вежбе. На крају курса студентима ће бити додељени пројекти који треба да се припреме и представе на летњој школи која ће се одржати на Техничком универзитету у Либерецу, Чешка, у јулу месецу 2022. године у трајању од 5 радних дана и 2 дана за путовање (35 сати наставе, презентација пројеката, дискусије, размена идеја).

Предавачи: реномирани професори са горе наведених партнерских институција

Језик предавања: енглески

Области: основе машинског учења, дубоко учење, аналитика података и екстракција карактеристика, манипулација великим подацима, базе података за моделирање и складиштење података, вишескално моделирање, виртуелна и проширена реалност, обрада сигнала и слике, моделирање и симулација, In Silico клиничка истраживања

На конкурс се могу пријавити студенти свих нивоа академских студија инжењерских наука, медицине, информационих технологија и развоја компјутерских игара.

Студенти по завршетку програма добијају Еразмус сертификат о похађању овог Еразмус+ комбинованог интензивног програма - Blended Intensive Programs (BIP) и 3 EСПБ бода.

За више информација погледати БРОШУРУ.

ЛИСТА ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈАВУ: ЛИНК

Рок за достављање пријава: 31. јануар 2022. године.

Више информација на сајту Универзитета: ЛИНК

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас