English   Srpski

Енергетика и заштита животне средине

Циљ катедре за Енергетику и заштиту животне средине је школовање будућих лиценцираних инжењера – одговорних пројектаната. Предмети које нуди Катедра прожимају 4 правца инжењерског деловања, а баве се оспособљавањем студената да пројектују:

  • системе грејања, вентилације, климатизације и хлађења;
  • уређаје и системе из области термоенергетике, процесне технике и индустријске енергетике (котлове, пећи, размењиваче топлоте, парне системе , топлотне пумпе);
  • уређаје, системе и процесе за коришћење обновљивих извора енергије (геотермалне, соларне, хидро енергије и биомасе);
  • уређаје, системе и процесе за заштиту животне средине.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре

др Раде Карамарковић, ванредни професор

Наставници

др Раде Карамарковић, ванредни професор

др Миљан Марашевић, ванредни професор

др Милош Николић, доцент

др Ненад Стојић, доцент

Сарадници

Горан Бошковић, асистент

Истраживачи

Ђорђе Новчић, виши стручни сарадник

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас